Research Students
Zongyou CAI
PhD Student
Cindy
PhD Student
Qiao DENG
PhD Student
qiaodeng@link.cuhk.edu.hk
Zijian GAO
PhD Student
Chaoxing HUANG
PhD Student
1155168292@link.cuhk.edu.hk
Hongjian KANG
PhD Student
Caiying LI
PhD Student
Yiyou SUN
PhD Student
Shengnan TANG
PhD Student
Lei WANG
PhD Student
Zhichuan WANG
PhD Student
Su WU
PhD Student
Beheng XIAO
PhD Student
Jiabo XU
PhD Student
Dianqi YAO
PhD Student
Huimin ZHANG
PhD Student
1155118058@link.cuhk.edu.hk
Miaoru ZHANG
PhD Student
Junru ZHONG
PhD Student
jrzhong@link.cuhk.edu.hk
35051068
Ziqin ZHOU
PhD Student
Tsz Shing KWONG
MPhil Student
Fuzhao MA
MPhil Student
Weiling YU
MPhil Student